TAG มูลนิธิกระจกเงา
Lorem ipsum dolor sit amet.

Story

คน(ชรา)หาย “แกตั้งใจว่าจะไปฆ่าตัวตาย” ไขความคับข้องใจที่ไร้ตัวตนในโครงสร้างสังคมที่เหลื่อมล้ำ

ปัญหาการพลัดหลงหรือสูญหายของผู้สูงอายุนับวันจะมีอุบัติการณ์ที่ซับซ้อนและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

มูลนิธิกระจกเงา

คน(ชรา)หาย “แกตั้งใจว่าจะไปฆ่าตัวตาย” ไขความคับข้องใจที่ไร้ตัวตนในโครงสร้างสังคมที่เหลื่อมล้ำ

ปัญหาการพลัดหลงหรือสูญหายของผู้สูงอายุนับวันจะมีอุบัติการณ์ที่ซับซ้อนและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

อโนมา สอนบาลี
มูลนิธิกระจกเงา

กลายเป็นคนไร้บ้าน วิ่งได้วิ่ง วิ่งช้าอด บทสนทนาจากข้าวกล่อง มาเฟีย และความตาย

ไม่มีใครเขาอยากมาอยู่สภาพแบบนี้หรอก ที่จะต้องรอว่า วันนี้ใครจะเอาข้าวมาให้กิน

ณฐาภพ สังเกตุ