TAG มูลนิธิกระจกเงา
Lorem ipsum dolor sit amet.

News

“ไร้บ้าน” ไม่เท่ากับ คุณภาพชีวิตพื้นฐานย่ำแย่ ให้การ “อาบน้ำ-ซักผ้า” กิจวัตรสามัญเกิดขึ้นทุกวัน

ค่าเฉลี่ยความพยายามเข้าถึงความสะอาดของ “คนไร้บ้าน” เป็นสถิติที่ไม่ใช่เพียงแค่การบอกให้เห็นถึงความพยายามของพวกเขาบนเงื่อนไขที่กรุงเทพฯ หาห้องน้ำสาธารณะ รวมถึงพื้นที่ซักล้างได้ยากเท่านั้น แต่มันยังบอกว่า พวกเขาเหมือนเราทุกๆ คนที่ต้องการเข้าถึง “ความสะอาด” และมีชีวิตอยู่บนพื้นฐานของสุขอนามัยที่ดี

มูลนิธิกระจกเงา

“ไร้บ้าน” ไม่เท่ากับ คุณภาพชีวิตพื้นฐานย่ำแย่ ให้การ “อาบน้ำ-ซักผ้า” กิจวัตรสามัญเกิดขึ้นทุกวัน

ค่าเฉลี่ยความพยายามเข้าถึงความสะอาดของ “คนไร้บ้าน” เป็นสถิติที่ไม่ใช่เพียงแค่การบอกให้เห็นถึงความพยายามของพวกเขาบนเงื่อนไขที่กรุงเทพฯ หาห้องน้ำสาธารณะ รวมถึงพื้นที่ซักล้างได้ยากเท่านั้น แต่มันยังบอกว่า พวกเขาเหมือนเราทุกๆ คนที่ต้องการเข้าถึง “ความสะอาด” และมีชีวิตอยู่บนพื้นฐานของสุขอนามัยที่ดี

กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์
มูลนิธิกระจกเงา

คน(ชรา)หาย “แกตั้งใจว่าจะไปฆ่าตัวตาย” ไขความคับข้องใจที่ไร้ตัวตนในโครงสร้างสังคมที่เหลื่อมล้ำ

ปัญหาการพลัดหลงหรือสูญหายของผู้สูงอายุนับวันจะมีอุบัติการณ์ที่ซับซ้อนและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

อโนมา สอนบาลี
มูลนิธิกระจกเงา

กลายเป็นคนไร้บ้าน วิ่งได้วิ่ง วิ่งช้าอด บทสนทนาจากข้าวกล่อง มาเฟีย และความตาย

ไม่มีใครเขาอยากมาอยู่สภาพแบบนี้หรอก ที่จะต้องรอว่า วันนี้ใครจะเอาข้าวมาให้กิน

ณฐาภพ สังเกตุ