TAG มินามาตะ ภาพถ่ายโลกตะลึง
Lorem ipsum dolor sit amet.

Explain

มินามาตะ พิษอุตสาหกรรมที่แลกมาด้วยชีวิต

มินามาตะถูกบันทึกให้เป็นการต่อสู้ของชาวบ้านคนธรรมดา ที่สุดทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นต้องออกกฎหมายใหม่เพื่อควบคุมขั้นตอนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม แต่นั่นก็ไม่ทันการกับชีวิตหลายชีวิตที่ต้องสังเวย