TAG มาตรฐานความงาม
Lorem ipsum dolor sit amet.

Interviews

Eating Disorder ฉันผอม ฉันจึงมีอยู่?

ความผิดปกติในการกินที่สัมพันธ์กับสภาวะจิตใจ (Eating disorder) ไม่ใช่ปรากฎการณ์ใหม่ในโลกนี้  ความสัมพันธ์แบบ “ทั้งรักทั้งชัง” ต่ออาหาร ย้อนหลังไปได้เป็นร้อยๆ ปี แต่ไม่เคยมียุคไหนที่มีสิ่งเร้าให้ความผิดปกตินี้รุนแรงมากขึ้นเท่าโลกยุคโซเชียลมีเดีย พฤติกรรมเลียนแบบดาราศิลปิน โดยเฉพาะไอดอล K-Pop หน้าสวยรูปร่างผอมเพรียวทำให้มาตรฐานความงาม (Beauty standard) ถูกดันเพดานไว้จนสูงลิ่ว

มาตรฐานความงาม

Eating Disorder ฉันผอม ฉันจึงมีอยู่?

ความผิดปกติในการกินที่สัมพันธ์กับสภาวะจิตใจ (Eating disorder) ไม่ใช่ปรากฎการณ์ใหม่ในโลกนี้  ความสัมพันธ์แบบ “ทั้งรักทั้งชัง” ต่ออาหาร ย้อนหลังไปได้เป็นร้อยๆ ปี แต่ไม่เคยมียุคไหนที่มีสิ่งเร้าให้ความผิดปกตินี้รุนแรงมากขึ้นเท่าโลกยุคโซเชียลมีเดีย พฤติกรรมเลียนแบบดาราศิลปิน โดยเฉพาะไอดอล K-Pop หน้าสวยรูปร่างผอมเพรียวทำให้มาตรฐานความงาม (Beauty standard) ถูกดันเพดานไว้จนสูงลิ่ว

อโนมา สอนบาลี
มาตรฐานความงาม

ดึกดื่นเท่านั้นที่เราจะสามารถมองเห็นดาวสกาว

ประเทศที่ไม่สนใจเรื่องชีวิต ไม่เข้าใจชีวิต ไม่ได้ใช้ชีวิตอย่างเด็ก ทำงานมากชั่วโมงที่สุดในโลก ทุนนิยมกระหน่ำโฆษณาบดบังความเข้าใจเรื่องการแก่ตัวด้วยมายาคติ โฆษณาสถานเสริมความงามและอาหารเสริมทำให้สังคมสร้างมาตรฐานความงามขึ้นมา

วีรพร นิติประภา
มาตรฐานความงาม

มงลง “บิวตี้ พริวิเลจ” สิทธิพิเศษที่ยังไม่หายไปไหน

Beauty Privilges มงกุฎที่ไม่ได้มีเป็นชิ้นส่วน แต่เป็นการยกย่องบุคคลที่มีความสวยตามคติ แล้วบุคคลเหล่านั้นจะได้สวมมงกุฎนี้ไปโดยปริยาย

วิชญ์ช​นนท์​ ปิติ​ชัย​ธ​นา​โชติ​