TAG มนุษยศาสตร์
Lorem ipsum dolor sit amet.

Story

สัญญาณเงียบบนหอคอยงาช้าง พรากความเป็นมนุษย์ในวงจรวิชาการกระแสหลัก

Reading Time: 3 minutes ร่วมตั้งคำถามต่อระเบียบประเพณีปฏิบัติของนักสังคมศาสตร์กระแสหลัก กับ วัจนา เสริมสาธนสวัสดิ์ ในวันที่กรอบการทำงานวิชาการที่มีขึ้นเพื่อศึกษามนุษย์พรากความเป็นมนุษย์ไปจากผู้ศึกษาเป็นอันดับแรก

มนุษยศาสตร์

สัญญาณเงียบบนหอคอยงาช้าง พรากความเป็นมนุษย์ในวงจรวิชาการกระแสหลัก

Reading Time: 3 minutes ร่วมตั้งคำถามต่อระเบียบประเพณีปฏิบัติของนักสังคมศาสตร์กระแสหลัก กับ วัจนา เสริมสาธนสวัสดิ์ ในวันที่กรอบการทำงานวิชาการที่มีขึ้นเพื่อศึกษามนุษย์พรากความเป็นมนุษย์ไปจากผู้ศึกษาเป็นอันดับแรก

ณัฐพร เทพานนท์
มนุษยศาสตร์

ประโยคอกหักไปตลอดชีวิตของนักมนุษยศาสตร์ และหลายอย่างก็เป็นเรื่องเข้าใจผิด

Reading Time: 3 minutes “สมมติว่าผมคิดประโยคขึ้นมาสามประโยคแล้วใครก็ตามได้ยินสามประโยคนี้จะไม่อกหักตลอดชีวิต คุณว่าเป็นนวัตกรรมไหม” De/code คุยกับธีรภัทร รื่นศิริ อะไรคือความท้าทายของมนุษยศาสตร์ ที่วันนี้กำลังถูกเข้าใจผิด

ธีทัต จันทราพิชิต