TAG พ.ร.บ.ควบคุมประชาสังคม
Lorem ipsum dolor sit amet.

Story

‘พวกเราจะซวยกันหมด’ บังแกนเปิดแผลร่างกม.คุมเอ็นจีโอ หลายคำยังกำกวมและละเมิดสิทธิสุดซอย

ร่วมกันชำแหละว่ามีอะไรซุกซ่อนอยู่ภายใต้ถ้อยคำ “เพื่อประโยชน์สาธารณะ และมีความโปร่งใส ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”

พ.ร.บ.ควบคุมประชาสังคม

‘พวกเราจะซวยกันหมด’ บังแกนเปิดแผลร่างกม.คุมเอ็นจีโอ หลายคำยังกำกวมและละเมิดสิทธิสุดซอย

ร่วมกันชำแหละว่ามีอะไรซุกซ่อนอยู่ภายใต้ถ้อยคำ “เพื่อประโยชน์สาธารณะ และมีความโปร่งใส ตลอดจนการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน”

พริม มณีโชติ
พ.ร.บ.ควบคุมประชาสังคม

ถูกปฏิบัติให้เป็น“ศัตรู” อ่านนัยทางการเมืองจากร่างกฎหมายคุมเอ็นจีโอ

เมื่ออำนาจจากความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งประชาชนให้แก่รัฐบาลถูกเหวี่ยงกลับมาควบคุมประชาชนจนอาจไม่สามารถตรวจสอบรัฐบาลได้อย่างที่ควรจะเป็น แรงกระทบระลอกแรกอาจกระแทกใส่องค์กรภาคประชาสังคม แต่ระลอกสอง ระลอกสาม ถ้า พ.ร.บ.ประกาศใช้เป็นกฎหมายจริง แน่นอนว่าจะกระทบถึงประชาชน

อติรุจ ดือเระ