TAG ผู้สูงอายุ
Lorem ipsum dolor sit amet.

Story

มิวเซียมสายตายาว

พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่พื้นที่จำกัดอีกต่อไป เพราะกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นในพิพิธภัณฑ์อีกต่อไปแล้ว แต่มันไปได้ไกลมากกว่าที่เราคิด

ผู้สูงอายุ

มิวเซียมสายตายาว

พิพิธภัณฑ์ไม่ใช่พื้นที่จำกัดอีกต่อไป เพราะกิจกรรมการเรียนรู้ไม่ได้เกิดขึ้นในพิพิธภัณฑ์อีกต่อไปแล้ว แต่มันไปได้ไกลมากกว่าที่เราคิด

อโนมา สอนบาลี
ผู้สูงอายุ

คน(ชรา)หาย “แกตั้งใจว่าจะไปฆ่าตัวตาย” ไขความคับข้องใจที่ไร้ตัวตนในโครงสร้างสังคมที่เหลื่อมล้ำ

ปัญหาการพลัดหลงหรือสูญหายของผู้สูงอายุนับวันจะมีอุบัติการณ์ที่ซับซ้อนและเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ

อโนมา สอนบาลี