TAG ประวัติศาสตร์บาดแผล
Lorem ipsum dolor sit amet.

Explain

แล้ววันหนึ่งประวัติศาสตร์ตุลาฯ จะไม่เป็นบาดแผลอีกต่อไป

ในขณะที่เรื่องราวในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ถูกหยิบยกมาพูดถึงมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีหลังมานี้ ทำไม เหตุการณ์ในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 นอกจากจะไม่ใช่แค่พูดคุยกันในสาธารณะ แต่ยังถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนประวัติศาสตร์ไทย ในฐานะชัยชนะในการต่อสู้ของประชาชน ทั้ง ๆ ที่บริบทของ 2 เหตุการณ์นี้มีความเชื่อมโยงกัน เหตุใด เรื่องราวหนึ่งบอกเล่าได้ แต่เหตุการณ์หนึ่งถูกกลบทับใต้สนามหญ้า

ประวัติศาสตร์บาดแผล

แล้ววันหนึ่งประวัติศาสตร์ตุลาฯ จะไม่เป็นบาดแผลอีกต่อไป

ในขณะที่เรื่องราวในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ถูกหยิบยกมาพูดถึงมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีหลังมานี้ ทำไม เหตุการณ์ในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 นอกจากจะไม่ใช่แค่พูดคุยกันในสาธารณะ แต่ยังถูกบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนประวัติศาสตร์ไทย ในฐานะชัยชนะในการต่อสู้ของประชาชน ทั้ง ๆ ที่บริบทของ 2 เหตุการณ์นี้มีความเชื่อมโยงกัน เหตุใด เรื่องราวหนึ่งบอกเล่าได้ แต่เหตุการณ์หนึ่งถูกกลบทับใต้สนามหญ้า

นทธร เกตุชู
ประวัติศาสตร์บาดแผล

สืบหาปีศาจ ‘6 ตุลา’ ที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียด

ในวาระครบรอบ 46 ปี 6 ตุลา โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ 6 ตุลา-October 6 Museum Project ได้กลับมาจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้อีกครั้งในชื่อ “6 ตุลา เผชิญหน้าปิศาจ” (Oct 6: Facing Demons) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ปิศาจซ่อนอยู่ในรายละเอียด” ซึ่งเป็นการรวบรวมภาพถ่ายร่วมสมัยกับเหตุการณ์ครั้งนั้นมาจัดแสดง

ปิยวัฒน์ สีแตงสุก
ประวัติศาสตร์บาดแผล

ชำระประวัติศาสตร์บาดแผลที่จบไม่ได้ ลืมไม่ลง

6 ตุลากำลังจะครบปีที่ 46 อีกครั้ง “อยากให้เราสนใจคนที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ ‘6 ตุลา’ ในฐานะปัจเจกบุคคล ไม่อย่างนั้นเราก็จะจดจำมันแค่ตัวเลข”

ฟาห์เรนน์ นิยมเดชา