TAG ประชากรแฝง
Lorem ipsum dolor sit amet.

Story

4om2b0ng – แรปทะลุกรุง! ไรม์จากชีวิตคนไม่มีสิทธิ์(เลือกตั้ง)ในมหานคร

เขาเคยเป็นคนไร้บ้าน / เป็นคนจนเมือง แรงงานหาเช้ากินค่ำ / พ่อของเขาเป็นแรงงานข้ามชาติ / เรื่องราวความทับซ้อนของประชากรแฝงในกทม.

ประชากรแฝง

4om2b0ng – แรปทะลุกรุง! ไรม์จากชีวิตคนไม่มีสิทธิ์(เลือกตั้ง)ในมหานคร

เขาเคยเป็นคนไร้บ้าน / เป็นคนจนเมือง แรงงานหาเช้ากินค่ำ / พ่อของเขาเป็นแรงงานข้ามชาติ / เรื่องราวความทับซ้อนของประชากรแฝงในกทม.

ณฐาภพ สังเกตุ