TAG ประกายไฟลามทุ่ง
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

Moral Hazard มายาคติและความกลัวประชาชนจะมีสวัสดิการที่ดี

“ความอันตรายทางศีลธรรม-Moral Hazard” เหมือนข้อกล่าวหาว่าหาก มีการรักษาพยาบาล ที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย จะทำให้คนไม่ดูแลสุขภาพ หรือหากการศึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายจะทำให้คนไม่ตั้งใจเรียนหนังสือหรือไปเรียนในสาขาที่ตนไม่ได้มีความสนใจหรือถนัด การกล่าวว่าถ้ามีเงินบำนาญที่เพียงพอจะทำให้คนไม่วางแผนการเงินก่อนการเกษียณ เราจะพบว่าคำกล่าวเหล่านี้เป็นคำกล่าวที่วัดจากปรากฏการณ์บางปรากฏการณ์ที่ผิวเผิน

ประกายไฟลามทุ่ง

Moral Hazard มายาคติและความกลัวประชาชนจะมีสวัสดิการที่ดี

“ความอันตรายทางศีลธรรม-Moral Hazard” เหมือนข้อกล่าวหาว่าหาก มีการรักษาพยาบาล ที่ไม่คิดค่าใช้จ่าย จะทำให้คนไม่ดูแลสุขภาพ หรือหากการศึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายจะทำให้คนไม่ตั้งใจเรียนหนังสือหรือไปเรียนในสาขาที่ตนไม่ได้มีความสนใจหรือถนัด การกล่าวว่าถ้ามีเงินบำนาญที่เพียงพอจะทำให้คนไม่วางแผนการเงินก่อนการเกษียณ เราจะพบว่าคำกล่าวเหล่านี้เป็นคำกล่าวที่วัดจากปรากฏการณ์บางปรากฏการณ์ที่ผิวเผิน

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ประกายไฟลามทุ่ง

เมื่อผมเห็นพวกเขายังรักษาความฝันอย่างทระนง : คนรุ่นใหม่ในวันที่ไร้ม็อบ

ภาพแตกต่างจากเมื่อ 3 ปีก่อนสำหรับนักศึกษาที่หาญกล้าท้าทายต่อ แก๊สน้ำตา กระบอกปืน คุกศาล ทหาร ตำรวจ อย่างทระนง

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ประกายไฟลามทุ่ง

เป็นพ่อแม่เมื่อพร้อมกับทุกความสัมพันธ์ของสังคมไร้รัฐสวัสดิการ

“มีพ่อแม่เมื่อพร้อม” อันเป็นความโชคร้ายเพราะเอาเข้าจริงแล้วมันน่าตั้งคำถามว่า ในทุกความสัมพันธ์มนุษย์สามารถพร้อมกับมันแค่ไหน และเป็นความรับผิดชอบของเราในระดับไหนหากเกิดความไม่พร้อมขึ้นมา

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ประกายไฟลามทุ่ง

เปลี่ยนหนี้เป็นทุน นับบันไดขั้นแรกล้างหนี้ กยศ.

ถ้าเราจะทำการ “ล้างหนี้ กยศ.” กระบวนการเปลี่ยนหนี้ให้เป็นทุนจึงนับเป็นบันไดขั้นแรกในการดำเนินการ ซึ่งกระบวนการเปลี่ยนหนี้ให้เป็นทุน (Debt Conversion) ต่างจาก การล้างหนี้ (Debt Forgiveness) หรือไม่ ?

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ประกายไฟลามทุ่ง

วิกฤติเศรษฐกิจในประเทศรัฐสวัสดิการ: สิบปีที่ไอซ์แลนด์เลือกขังคุกนายธนาคาร เพิ่มสวัสดิการเอลฟ์

ทางออกของประเทศที่เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจในลักษณะนี้ก็ไม่พ้นแนวทางเสรีนิยมใหม่คือการลดบทบาทภาครัฐ ตัดสวัสดิการประชาชน แปรรูปรัฐวิสาหกิจ เปิดเสรีทางการเงิน เพิ่มอำนาจกลุ่มทุน

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ประกายไฟลามทุ่ง

16 ชม./วัน ‘มันไม่ปกติ’ สวัสดิการบุคลากรสาธารณสุขดีกว่านี้ได้

บุคลากรด้านการแพทย์ แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ ฯลฯ  ในไทยอาจทำงานสูงสุดถึง 16 ชั่วโมงต่อวัน หรืออาจสูงถึง สัปดาห์ละ 100 ชั่วโมง 

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ประกายไฟลามทุ่ง

สุนทรียศาสตร์ และรัฐสวัสดิการ: แด่ ถนอม ชาภักดี

ว่าด้วย “ความงาม” สิ่งที่อาจารย์บรรยายในวันนั้นสำคัญกับผมมาก และมันมีความเกี่ยวพันกับเรื่องรัฐสวัสดิการ ความเสมอภาค ความเท่าเทียมในมิติต่าง ๆ อย่างลึกซึ้ง

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ประกายไฟลามทุ่ง

การรวมตัวของแรงงานรุ่นใหม่ : นับหนึ่งการต่อสู้ก้าวแรกที่ไม่เคยยากเกินไป

แรงงานสร้างสรรค์นับล้านคนสามารถรวมตัวกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของกันและกันได้ พวกเขาก็จะไม่ต้องพึ่งพาระบบอุปถัมภ์ ไม่ต้องอิงแอบกับค่านิยมอนุรักษ์นิยม

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ประกายไฟลามทุ่ง

“แรงงานเสี่ยง” ความเปราะบางใหม่ที่พรากชีวิตคนรุ่นใหม่

“แรงงานเสี่ยง” ขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในรอบสิบปีที่ผ่านมา และกลายเป็นตัวชี้วัดต่อสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำทั้งในไทยและหลายประเทศทั่วโลก

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ประกายไฟลามทุ่ง

ค่าจ้างเท่าเทียมไม่เคยมากเกินไป

ชวนตั้งคำถามในประเด็นพื้นฐานว่าถ้าคนได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่ดีเท่า ๆกันชีวิตจะขาดแรงจูงใจในการสร้างสรรค์จริงหรือ ? จะเกิดอะไรขึ้นหากมนุษย์ได้รับค่าจ้างและสวัสดิการที่ดีเท่า ๆกัน 

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ประกายไฟลามทุ่ง

มองปรัชญาการเฉลี่ยทรัพย์สินผ่านซีรีส์ Money Heist

พวกเราถูกทำให้ตรึงใจกับอาชญากรรมของคนจน การประหัตประหารกันระหว่างคนจนด้วยกันความโหดเหี้ยมของคนจน ความสิ้นหวังดูคล้ายสัตว์ป่าของคนจน เมื่อพวกเขาก่อการปล้นหรือขโมย ขณะเดียวกันพวกเราก็มองไม่เห็นความเลือดเย็นไว้หัวใจที่ฆ่าพวกเราให้ตายทั้งเป็นทุกวันทุกชั่วโมงทุกวินาทีโดยกลุ่มคนมั่งคั่งในสังคมที่ทำได้อย่างชอบธรรมที่สุด 

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ประกายไฟลามทุ่ง

งบ(เยียวยา)มหาศาล แต่ล้มเหลวในการรักษา(ชีวิต)คนส่วนใหญ่

ประเทศที่ระบบสวัสดิการพื้นฐานดีกว่า ก็ย่อมสามารถเก็บรักษาชีวิตของประชาชนได้ดีกว่าประเทศที่ระบบสวัสดิการพื้นฐานไม่ดี ซึ่งนอกจากตัวเงินที่ลงไปแล้วสิ่งสำคัญคือระบบการคิดเกี่ยวกับเรื่องการกระจายสวัสดิการก็เป็นสิ่งสำคัญ

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี