TAG ปฏิรูปตำรวจ
Lorem ipsum dolor sit amet.

Story

แพะในเรือนจำ เพราะสามคำ “นายสั่งมา” ยุติธรรมที่หายไปในชั้นสอบสวน ฝันกลางวันของการปฏิรูปตำรวจ

ผมรู้ว่ามันไม่เกี่ยวข้อง แต่ผมจำเป็นต้องให้การอย่างนี้จริง ๆเพราะว่ามันเป็นคำสั่งนาย

ปฏิรูปตำรวจ

แพะในเรือนจำ เพราะสามคำ “นายสั่งมา” ยุติธรรมที่หายไปในชั้นสอบสวน ฝันกลางวันของการปฏิรูปตำรวจ

ผมรู้ว่ามันไม่เกี่ยวข้อง แต่ผมจำเป็นต้องให้การอย่างนี้จริง ๆเพราะว่ามันเป็นคำสั่งนาย

ณฐาภพ สังเกตุ
ปฏิรูปตำรวจ

ตำรวจที่ดีไม่ใช่ลูกน้องที่ดีของนาย ตำรวจที่ดีเกิดขึ้นไม่ได้ในระบบที่ไม่ดี

ตำรวจต้องไม่เป็นเครื่องมือใคร นายของตำรวจคือกฎหมาย ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ควบคุมตำรวจให้ทำงานตามกฎหมายเท่านั้น ไม่มีหน้าที่สั่งให้ทำอย่างอื่น

ทิพากร ไชย​ประสิทธิ์​