TAG บาริสต้า
Lorem ipsum dolor sit amet.

Explain

หอมกรุ่นอกตรมในชนชั้นบาริสต้า

Reading Time: 3 minutes ท่ามกลางความนิยมของร้านกาแฟที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นนี้ มีสิ่งปรกติที่ไม่ปรกติซ่อนตัวอยู่หลังกลิ่นกาแฟหอมกรุ่น De/code ยกหูโทรศัพท์กดหา ดอย (นามสมมติ) ตัวแทนจากสหภาพแรงงานบาริสต้า เชียงใหม่ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาภายในแวดวงแรงงานสายดริป

บาริสต้า

หอมกรุ่นอกตรมในชนชั้นบาริสต้า

Reading Time: 3 minutes ท่ามกลางความนิยมของร้านกาแฟที่มีแต่จะเพิ่มขึ้นนี้ มีสิ่งปรกติที่ไม่ปรกติซ่อนตัวอยู่หลังกลิ่นกาแฟหอมกรุ่น De/code ยกหูโทรศัพท์กดหา ดอย (นามสมมติ) ตัวแทนจากสหภาพแรงงานบาริสต้า เชียงใหม่ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาภายในแวดวงแรงงานสายดริป

ณัฐพร เทพานนท์