TAG นิทาน
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

เดินไปดวงดาว: เป้แบกฝัน รองเท้าพื้นหนา เขาบอกฉันว่า “จงตั้งใจเดิน”

เป้แบกฝัน รองเท้าพื้นหนา เขาบอกฉันว่า “จงตั้งใจเดิน” ชวนอ่านนิทานความจรืงของเมืองฝุ่น เมืองที่ทุกคนมีรองเท้าหนา และเป้ใบใหญ่ พวกเขาต้องตั้งใจเดิน เพื่อวันนึงจะได้ขึ้นไปอยู่บนดวงดาว

นิทาน

เดินไปดวงดาว: เป้แบกฝัน รองเท้าพื้นหนา เขาบอกฉันว่า “จงตั้งใจเดิน”

เป้แบกฝัน รองเท้าพื้นหนา เขาบอกฉันว่า “จงตั้งใจเดิน” ชวนอ่านนิทานความจรืงของเมืองฝุ่น เมืองที่ทุกคนมีรองเท้าหนา และเป้ใบใหญ่ พวกเขาต้องตั้งใจเดิน เพื่อวันนึงจะได้ขึ้นไปอยู่บนดวงดาว

กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์