TAG นักบินอวกาศ
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

อาชีพนักสื่อสารดาราศาสตร์ นักต่อสู้กับความไม่รู้ พูดคุยกับ “ศุภฤกษ์ คฤหานนท์ “

ดาราศาสตร์เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ ๆ ตัวเรา งานดาราศาสตร์จึงไม่ได้มีแค่เฝ้ามองท้องฟ้าเท่านั้น รู้จักกับอาชีพนักสื่อสารดาราศาสตร์มากกว่าที่เคยรู้จักผ่านเรื่องเล่าของ พี่แจ็ค – ศุภฤกษ์ คฤหานนท์

นักบินอวกาศ

อาชีพนักสื่อสารดาราศาสตร์ นักต่อสู้กับความไม่รู้ พูดคุยกับ “ศุภฤกษ์ คฤหานนท์ “

ดาราศาสตร์เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ ๆ ตัวเรา งานดาราศาสตร์จึงไม่ได้มีแค่เฝ้ามองท้องฟ้าเท่านั้น รู้จักกับอาชีพนักสื่อสารดาราศาสตร์มากกว่าที่เคยรู้จักผ่านเรื่องเล่าของ พี่แจ็ค – ศุภฤกษ์ คฤหานนท์

นิศาชล คำลือ