TAG ธีรภัทร รื่นศิริ
Lorem ipsum dolor sit amet.

Story

ประโยคอกหักไปตลอดชีวิตของนักมนุษยศาสตร์ และหลายอย่างก็เป็นเรื่องเข้าใจผิด

“สมมติว่าผมคิดประโยคขึ้นมาสามประโยคแล้วใครก็ตามได้ยินสามประโยคนี้จะไม่อกหักตลอดชีวิต คุณว่าเป็นนวัตกรรมไหม” De/code คุยกับธีรภัทร รื่นศิริ อะไรคือความท้าทายของมนุษยศาสตร์ ที่วันนี้กำลังถูกเข้าใจผิด

ธีรภัทร รื่นศิริ

ประโยคอกหักไปตลอดชีวิตของนักมนุษยศาสตร์ และหลายอย่างก็เป็นเรื่องเข้าใจผิด

“สมมติว่าผมคิดประโยคขึ้นมาสามประโยคแล้วใครก็ตามได้ยินสามประโยคนี้จะไม่อกหักตลอดชีวิต คุณว่าเป็นนวัตกรรมไหม” De/code คุยกับธีรภัทร รื่นศิริ อะไรคือความท้าทายของมนุษยศาสตร์ ที่วันนี้กำลังถูกเข้าใจผิด

ธีทัต จันทราพิชิต