TAG ทะลุแก๊ส
Lorem ipsum dolor sit amet.

ทะลุแก๊ส

“ผมอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้” เดิมพันแลก ‘อนาคต’ ของวัยรุ่นแนวปะทะดินแดง

ผมอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ การเมืองมันส่งผลกับชีวิตของผม และผมจะไม่เพิกเฉยต่อมัน

ณฐาภพ สังเกตุ