TAG ติดโควิด
Lorem ipsum dolor sit amet.

Interview

ไปต่อไม่ไหว ใจบอบช้ำ ในหุบเหวโควิด สู่จักรวาลของการโอบกอดตัวเองและคนรอบข้างกับ ‘ดุจดาว วัฒนปกรณ์’

ถ้าต้อง work from home จนหมดไฟ, ถ้าเพื่อนตกงานเพราะพิษโควิด, ถ้าคนในครอบครัวต้องกลับมาอยู่บ้านพร้อมกัน, ถ้าคนในซอยติดโควิด คุณจะพาหัวใจผ่านเหล่านี้ไปอย่างไร

ติดโควิด

ไปต่อไม่ไหว ใจบอบช้ำ ในหุบเหวโควิด สู่จักรวาลของการโอบกอดตัวเองและคนรอบข้างกับ ‘ดุจดาว วัฒนปกรณ์’

ถ้าต้อง work from home จนหมดไฟ, ถ้าเพื่อนตกงานเพราะพิษโควิด, ถ้าคนในครอบครัวต้องกลับมาอยู่บ้านพร้อมกัน, ถ้าคนในซอยติดโควิด คุณจะพาหัวใจผ่านเหล่านี้ไปอย่างไร

อติรุจ ดือเระ