TAG ตำรวจควบคุมฝูงชน
Lorem ipsum dolor sit amet.

ตำรวจควบคุมฝูงชน

“ผมอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้” เดิมพันแลก ‘อนาคต’ ของวัยรุ่นแนวปะทะดินแดง

ผมอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ การเมืองมันส่งผลกับชีวิตของผม และผมจะไม่เพิกเฉยต่อมัน

ณฐาภพ สังเกตุ
ตำรวจควบคุมฝูงชน

นักบัญชีในค่ายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ VS ตำรวจคุมฝูงชนสลายม็อบ ฟันเฟืองเล็ก ๆในระบบที่โหดร้าย

ไม่มีใครบังคับให้คุณเป็นปีศาจร้าย คุณสมัครใจที่จะเป็นสิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของคุณเอง

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี