TAG ตั๋วช้าง
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

ซื้อ “ตั๋วช้าง” ตั้งแต่เกิดจนเกษียณ ใบเบิกทางเพื่อโกงความตาย แต่กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตที่ไร้รัฐสวัสดิการ

แม้ทุกคนจะทราบกันเป็นปกติถึงระบบการซื้อขายตำแหน่งในระบบราชการแต่การเปิดเผยแบบตรงไปตรงมา รวมถึงเอกสารขอความอนุเคราะห์อย่างเป็นทางการกลายเป็นสิ่งที่ชวนตั้งคำถามว่าในสังคมไทยเราสามารถยอมรับว่า “ตั๋ว” เป็นสิ่งปกติได้มากน้อยแค่ไหน หรือจริง ๆ เราทุกคนล้วนเคยใช้ “ตั๋วช้าง” ในรูปแบบที่แตกต่างกันในโครงสร้างสังคมที่เหลื่อมล้ำและต้องเกาะเกี่ยวระบบอุปถัมภ์

ตั๋วช้าง

ซื้อ “ตั๋วช้าง” ตั้งแต่เกิดจนเกษียณ ใบเบิกทางเพื่อโกงความตาย แต่กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตที่ไร้รัฐสวัสดิการ

แม้ทุกคนจะทราบกันเป็นปกติถึงระบบการซื้อขายตำแหน่งในระบบราชการแต่การเปิดเผยแบบตรงไปตรงมา รวมถึงเอกสารขอความอนุเคราะห์อย่างเป็นทางการกลายเป็นสิ่งที่ชวนตั้งคำถามว่าในสังคมไทยเราสามารถยอมรับว่า “ตั๋ว” เป็นสิ่งปกติได้มากน้อยแค่ไหน หรือจริง ๆ เราทุกคนล้วนเคยใช้ “ตั๋วช้าง” ในรูปแบบที่แตกต่างกันในโครงสร้างสังคมที่เหลื่อมล้ำและต้องเกาะเกี่ยวระบบอุปถัมภ์

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี