TAG ช่องว่างรายได้
Lorem ipsum dolor sit amet.

Conflict Resolution

ทลายช่องว่าง 1% เราจะใกล้กันมากขึ้นในสังคมรัฐสวัสดิการ

Reading Time: 2 minutes เพียงนาทีเดียวของเจ้าสัว ก็รวยเท่ากับคนทั่วไปทำงานทั้งชีวิต “การเก็บภาษีความมั่งคั่ง” จึงเป็นหนทางที่จะลดความเหลื่อมล้ำและสร้างรัฐสวัสดิการให้เกิดขึ้นจริง

ช่องว่างรายได้

ทลายช่องว่าง 1% เราจะใกล้กันมากขึ้นในสังคมรัฐสวัสดิการ

Reading Time: 2 minutes เพียงนาทีเดียวของเจ้าสัว ก็รวยเท่ากับคนทั่วไปทำงานทั้งชีวิต “การเก็บภาษีความมั่งคั่ง” จึงเป็นหนทางที่จะลดความเหลื่อมล้ำและสร้างรัฐสวัสดิการให้เกิดขึ้นจริง

ธเนศ แสงทองศรีกมล