TAG ชุมนุม
Lorem ipsum dolor sit amet.

News

นักวิชาการนานาชาติขอศาลคืนสิทธิ ‘ประกันตัว’ แกนนำราษฎร หลังยกคำร้องเป็นครั้งที่ 3

เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่การยื่นคำร้องของ “ปล่อยตัวชั่วคราว” 4 แกนนำคณะราษฎร “ถูกยกคำร้อง” จากกรณีการชุมนมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ล่าสุด นักวิชาการด้านไทยศึกษาในต่างประเทศ 25 มหาวิทยาลัยร่วมกันออกแถลงการณ์ในวันเดียวกัน ขอให้ศาลคืนสิทธินี้ให้ผู้ที่ถูกจับกุม

ชุมนุม

นักวิชาการนานาชาติขอศาลคืนสิทธิ ‘ประกันตัว’ แกนนำราษฎร หลังยกคำร้องเป็นครั้งที่ 3

เป็นครั้งที่ 3 แล้วที่การยื่นคำร้องของ “ปล่อยตัวชั่วคราว” 4 แกนนำคณะราษฎร “ถูกยกคำร้อง” จากกรณีการชุมนมเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ล่าสุด นักวิชาการด้านไทยศึกษาในต่างประเทศ 25 มหาวิทยาลัยร่วมกันออกแถลงการณ์ในวันเดียวกัน ขอให้ศาลคืนสิทธินี้ให้ผู้ที่ถูกจับกุม

กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์
ชุมนุม

โกรธแล้วGET: เกรี้ยวกราดอะไรจึงมาม็อบ?

วัดอุณหภูมิความโกรธ! เขาบอกว่าเด็กสมัยนี้…เกรี้ยวกราด เป็น Angry Generation ไม่พอใจทุกอย่าง!? เราคุยกับความโกรธของพวกเขา โกรธอะไรจึงมาชุมนุม

Decode
ชุมนุม

#มหาลัยมีไว้ทำไม ว่าด้วยเรื่องบทบาท’มหาลัย’ ในการเคลื่อนไหวของนักศึกษา

Decode จึงชวน ผศ. ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาร่วมถอดรหัสหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในวันที่นักศึกษาลุกมาเคลื่อนไหว โดยเริ่มต้นตั้งแต่การวิเคราะห์ตัวละครนักศึกษาในขบวนการที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งความคิดตั้งต้นและการสื่อสารที่เลือกใช้ ไปจนถึงร่วมมองหาแนวทางที่มหาวิทยาลัยควรทำเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและเสรีภาพอย่างแท้จริง

ภาวิณี คงฤทธิ์
ชุมนุม

อาการ Echo Chamber อัลกอริทึมของความเห็นต่าง สื่อกระแสหลักอยู่ตรงไหนของการแก้ปัญหา

วันนี้เราเห็นนักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่นัดกันทางออนไลน์ และเจอกันออฟไลน์เพื่อทำกิจกรรมทางการเมืองร่วมกัน ในภาวะที่ข่าวสารท่วมท้น เราเลือกรับสื่อที่เราสนใจได้ เลือกติดตามคนที่มีความเชื่อเดียวกัน ความหลากหลายวันนี้หมายถึง “ความเห็นต่าง” และเข้าใจการมีอยู่จริงของฝ่ายเห็นต่างอย่างไร

กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์