TAG ชุมชนศิลปะมะขามป้อม
Lorem ipsum dolor sit amet.

Interviews

‘เพียงเบิ่น’ เพียงความคับข้องของหญิงชาติพันธุ์และทรานส์เจนเดอร์ อย่าขอโทษใครในการ “มีอยู่”ของเรา

Reading Time: 3 minutes ทหารจะจับพ่อแม่มาทำร้าย มันเหมือนเป็นกฎอัยการศึก ไม่มีกฎหมายที่จะคุ้มครองคนในหมู่บ้าน เพราะเขาอยากยึดครองแผ่นดิน ทหารมันมีหลายกลุ่ม คนในหมู่บ้านเล็ก ๆ ยิ่งอันตรายมาก ยิ่งเป็นผู้หญิงยิ่งอันตราย

ชุมชนศิลปะมะขามป้อม

‘เพียงเบิ่น’ เพียงความคับข้องของหญิงชาติพันธุ์และทรานส์เจนเดอร์ อย่าขอโทษใครในการ “มีอยู่”ของเรา

Reading Time: 3 minutes ทหารจะจับพ่อแม่มาทำร้าย มันเหมือนเป็นกฎอัยการศึก ไม่มีกฎหมายที่จะคุ้มครองคนในหมู่บ้าน เพราะเขาอยากยึดครองแผ่นดิน ทหารมันมีหลายกลุ่ม คนในหมู่บ้านเล็ก ๆ ยิ่งอันตรายมาก ยิ่งเป็นผู้หญิงยิ่งอันตราย

อโนมา สอนบาลี