TAG ชีวิต
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

‘บทกวีชั่วชีวิต’ เพราะชีวิตช่างเปราะบาง ความรักถึงสำคัญ

ชีวิตไม่ได้ต่างอะไรจากฟองสบู่ เพียงลมผัดก็พร้อมแตกสลาย ชีวิตช่างเปราะบาง ไม่ได้แข็งแรงอย่างที่เราคิด แต่เพราะความเปราะบางนั้นแหละ ที่ทำให้เราได้เห็นความรัก ที่ซ่อนอยู่ในความทรงจำของชีวิต

ชีวิต

‘บทกวีชั่วชีวิต’ เพราะชีวิตช่างเปราะบาง ความรักถึงสำคัญ

ชีวิตไม่ได้ต่างอะไรจากฟองสบู่ เพียงลมผัดก็พร้อมแตกสลาย ชีวิตช่างเปราะบาง ไม่ได้แข็งแรงอย่างที่เราคิด แต่เพราะความเปราะบางนั้นแหละ ที่ทำให้เราได้เห็นความรัก ที่ซ่อนอยู่ในความทรงจำของชีวิต

นทธร เกตุชู