TAG ค้ามนุษย์
Lorem ipsum dolor sit amet.

Story

ระหว่างบรรทัดของการการค้าทาสสมัยใหม่ในน่านน้ำไทย

ในน่านน้ำของประเทศไทย ยังมีการค้ามนุษย์อีกหรือไม่? ในจังหวะที่ไทยพยายามแก้ไขปัญหานี้มากว่า 7 ปี ดูเหมือนว่าคำถามนี้จะ “ละเอียดอ่อน” มากกว่าที่คิด

ค้ามนุษย์

ระหว่างบรรทัดของการการค้าทาสสมัยใหม่ในน่านน้ำไทย

ในน่านน้ำของประเทศไทย ยังมีการค้ามนุษย์อีกหรือไม่? ในจังหวะที่ไทยพยายามแก้ไขปัญหานี้มากว่า 7 ปี ดูเหมือนว่าคำถามนี้จะ “ละเอียดอ่อน” มากกว่าที่คิด

พริม มณีโชติ