TAG คุณภาพชีวิตที่ดี
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

พ่อแม่ และรัฐสวัสดิการ

คนเป็นพ่อเป็นแม่มักชอบชอบพูดว่า’หมดห่วง’เมื่อลูกเรียนจบหรือแต่งงานมีครอบครัวออกไป ทั้งๆ ที่เราไม่ได้จะสามารถจะหมดความห่วงได้จริงๆ ด้วยซ้ำ ความกังวลต่ออนาคตของลูกหลานจะยังคงอยู่กับเราไปตราบจนตายเน่าดินกลบหน้า …ในประเทศที่รัฐสวัสดิการต่ำเตี้ยเรี่ยดินจนเรียกได้ว่าแทบไม่มีเช่นนี้

คุณภาพชีวิตที่ดี

พ่อแม่ และรัฐสวัสดิการ

คนเป็นพ่อเป็นแม่มักชอบชอบพูดว่า’หมดห่วง’เมื่อลูกเรียนจบหรือแต่งงานมีครอบครัวออกไป ทั้งๆ ที่เราไม่ได้จะสามารถจะหมดความห่วงได้จริงๆ ด้วยซ้ำ ความกังวลต่ออนาคตของลูกหลานจะยังคงอยู่กับเราไปตราบจนตายเน่าดินกลบหน้า …ในประเทศที่รัฐสวัสดิการต่ำเตี้ยเรี่ยดินจนเรียกได้ว่าแทบไม่มีเช่นนี้

วีรพร นิติประภา