TAG คาร์ล มาร์กซ์
Lorem ipsum dolor sit amet.

Explain

ค้อนเคียวรุ่นสู่รุ่น ปีศาจคอมมิวนิสต์ยังไม่หายไปไหน

ชื่อว่า “คอมมิวนิสต์” คงไม่พ้นจากการถูกมองว่าเป็น “ปีศาจ” เสมอมา โดยเฉพาะในสายตาของชนชั้นนำและนายทุน

คาร์ล มาร์กซ์

ค้อนเคียวรุ่นสู่รุ่น ปีศาจคอมมิวนิสต์ยังไม่หายไปไหน

ชื่อว่า “คอมมิวนิสต์” คงไม่พ้นจากการถูกมองว่าเป็น “ปีศาจ” เสมอมา โดยเฉพาะในสายตาของชนชั้นนำและนายทุน

ปิยวัฒน์ สีแตงสุก
คาร์ล มาร์กซ์

คนงานแพลตฟอร์มและอธิปไตยเหนือเวลา

ลองจินตนาการกันว่าหากเวลาส่วนใหญ่ในการทำงานของคุณหมดไปกับการรอ เวลาที่ถูกใช้ในการทำงานอาจมีน้อย แต่ตราบเท่าที่คุณได้รับค่าตอบแทนจากเวลาที่คุณใช้ไปทั้งหมด ก็คงไม่มีปัญหาอะไรกับการต้องรอ

ดร.เกรียงศักดิ์ ธีระโกวิทขจร
คาร์ล มาร์กซ์

ยูโทเปียของคาร์ล มาร์กซ์

“เมื่อมาร์กซ์คืนชีพ : Marx in Soho” หนังสือเล่มบาง ๆ แต่เราใช้เวลาอ่านซ้ำถึง 2 รอบ พลิกไปพลิกมาทุกหน้ากระดาษ และอ่านซ้ำวนไปมา เพื่อให้เราสามารถตีความตัวหนังสือระหว่างบรรทัดได้ และไม่ง่ายเลยกับเวลาอันน้อยนิดที่จะตีความแนวคิดของ คาร์ล มาร์กซ์ ที่ตัวเขาเองก็ใช้เวลาทั้งชีวิตตกผลึก

พลอยธิดา เกตุแก้ว