TAG ความเป็นมนุษย์
Lorem ipsum dolor sit amet.

Story

สัญญาณเงียบบนหอคอยงาช้าง พรากความเป็นมนุษย์ในวงจรวิชาการกระแสหลัก

ร่วมตั้งคำถามต่อระเบียบประเพณีปฏิบัติของนักสังคมศาสตร์กระแสหลัก กับ วัจนา เสริมสาธนสวัสดิ์ ในวันที่กรอบการทำงานวิชาการที่มีขึ้นเพื่อศึกษามนุษย์พรากความเป็นมนุษย์ไปจากผู้ศึกษาเป็นอันดับแรก

ความเป็นมนุษย์

สัญญาณเงียบบนหอคอยงาช้าง พรากความเป็นมนุษย์ในวงจรวิชาการกระแสหลัก

ร่วมตั้งคำถามต่อระเบียบประเพณีปฏิบัติของนักสังคมศาสตร์กระแสหลัก กับ วัจนา เสริมสาธนสวัสดิ์ ในวันที่กรอบการทำงานวิชาการที่มีขึ้นเพื่อศึกษามนุษย์พรากความเป็นมนุษย์ไปจากผู้ศึกษาเป็นอันดับแรก

ณัฐพร เทพานนท์
ความเป็นมนุษย์

สิทธิเหนือเรือนร่างและชีวิต

กรณีคุกคามล่วงละเมิดทางเพศของ ’รองหัวหน้าพรรค’ ที่กำลังเป็นข่าวดัง มีคนจำนวนมากพูดถึงเรื่องนี้เชื่อมโยงกับการไม่สามารถหักห้ามความต้องการทางเพศ  และความล้มเหลวในควบคุมตัวเอง ซึ่งทำให้มองข้ามและไม่เห็นมิติอื่น ๆ เกี่ยวกับการข่มขืนและเหยื่อไปด้วย  

วีรพร นิติประภา