TAG ความอยุติธรรม
Lorem ipsum dolor sit amet.

Story

แพะในเรือนจำ เพราะสามคำ “นายสั่งมา” ยุติธรรมที่หายไปในชั้นสอบสวน ฝันกลางวันของการปฏิรูปตำรวจ

ผมรู้ว่ามันไม่เกี่ยวข้อง แต่ผมจำเป็นต้องให้การอย่างนี้จริง ๆเพราะว่ามันเป็นคำสั่งนาย

ความอยุติธรรม

แพะในเรือนจำ เพราะสามคำ “นายสั่งมา” ยุติธรรมที่หายไปในชั้นสอบสวน ฝันกลางวันของการปฏิรูปตำรวจ

ผมรู้ว่ามันไม่เกี่ยวข้อง แต่ผมจำเป็นต้องให้การอย่างนี้จริง ๆเพราะว่ามันเป็นคำสั่งนาย

ณฐาภพ สังเกตุ
ความอยุติธรรม

ทำไมคนถึงเชื่อฟังอำนาจ และยอมทนต่อความอยุติธรรม ?

ทำไมคนถึงเชื่อฟังอำนาจ? และทำไมคนยอมทนต่อความอยุติธรรม? ผมคิดว่า 2 คำถามน่าสนใจและชวนขบคิดเป็นอย่างยิ่ง เพราะสอดคล้องกับสถานการณ์หลายอย่างในสังคมไทย

รศ.ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ