TAG ความรุนแรงในครอบครัว
Lorem ipsum dolor sit amet.

Story

สัญญาณเงียบบนหอคอยงาช้าง พรากความเป็นมนุษย์ในวงจรวิชาการกระแสหลัก

Reading Time: 3 minutes ร่วมตั้งคำถามต่อระเบียบประเพณีปฏิบัติของนักสังคมศาสตร์กระแสหลัก กับ วัจนา เสริมสาธนสวัสดิ์ ในวันที่กรอบการทำงานวิชาการที่มีขึ้นเพื่อศึกษามนุษย์พรากความเป็นมนุษย์ไปจากผู้ศึกษาเป็นอันดับแรก

ความรุนแรงในครอบครัว

สัญญาณเงียบบนหอคอยงาช้าง พรากความเป็นมนุษย์ในวงจรวิชาการกระแสหลัก

Reading Time: 3 minutes ร่วมตั้งคำถามต่อระเบียบประเพณีปฏิบัติของนักสังคมศาสตร์กระแสหลัก กับ วัจนา เสริมสาธนสวัสดิ์ ในวันที่กรอบการทำงานวิชาการที่มีขึ้นเพื่อศึกษามนุษย์พรากความเป็นมนุษย์ไปจากผู้ศึกษาเป็นอันดับแรก

ณัฐพร เทพานนท์
ความรุนแรงในครอบครัว

ความรุนแรงวนลูปในครอบครัว ณ ดินแดนแห่งการประนีประนอม

Reading Time: 2 minutes วันนั้นพ่อทำร้ายร่างกายแม่ด้วยการต้อนให้แม่นั่งอยู่กับที่ โดยในมือถือของมีคมขู่ น้องสาวเราไปเจอเข้า น้องโดนกรรไกรแทงเป็นแผลยาวตอนพยายามกันแม่

ณัฐพร เทพานนท์
ความรุนแรงในครอบครัว

รุ่งอรุณของผู้ถูกกดขี่ (ไม่)จำเป็นต้องเจ็บปวดเพื่อหลาบจำ

Reading Time: 3 minutes เด็กทุกคนอย่าพึ่งท้อถอย ถึงทุกวันนี้เราจะอยู่ท่ามกลางหนามแหลมคม แต่สักวันเราจะหลุดพ้น แล้วพบกับทุ่งท่ามกลางแสงอาทิตย์อันสดใส

วิชญ์ช​นนท์​ ปิติ​ชัย​ธ​นา​โชติ​
ความรุนแรงในครอบครัว

“ผู้รอดชีวิต”จากอำแดงเหมือนถึงเฟมทวิต ความรุนแรงต่อผู้หญิงในสังคมไทยเมื่อไหร่จะเป็นวาระแห่งชาติ

Reading Time: 3 minutes จากเหตุเด็กหญิงถูกผู้นำชุมชนข่มขืนที่บ้านกกตูม ถึงประเด็นความสมยอมร่วมของความสุขทางเพศในโลกออนไลน์ จากอำแดงเหมือนถึงเฟมทวิต ความรุนแรงต่อผู้หญิงในเชิงวัฒนธรรมได้ตัดผ่านทุกช่วงอายุ ทุกเพศสภาพ และทุกชนชั้น หากประโยคที่ว่า “ข่มขืนเท่ากับประหาร” ดูสิ้นหวังเกินไปกับความเป็นมนุษย์ เรามาเริ่มต้นกันที่รากเหง้าของความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม น่าจะเข้ากับบรรยากาศแบบเบิกเนตรของปี 2021 มากกว่า

อโนมา สอนบาลี