TAG ความยากจน
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

มองปรัชญาการเฉลี่ยทรัพย์สินผ่านซีรีส์ Money Heist

พวกเราถูกทำให้ตรึงใจกับอาชญากรรมของคนจน การประหัตประหารกันระหว่างคนจนด้วยกันความโหดเหี้ยมของคนจน ความสิ้นหวังดูคล้ายสัตว์ป่าของคนจน เมื่อพวกเขาก่อการปล้นหรือขโมย ขณะเดียวกันพวกเราก็มองไม่เห็นความเลือดเย็นไว้หัวใจที่ฆ่าพวกเราให้ตายทั้งเป็นทุกวันทุกชั่วโมงทุกวินาทีโดยกลุ่มคนมั่งคั่งในสังคมที่ทำได้อย่างชอบธรรมที่สุด 

ความยากจน

มองปรัชญาการเฉลี่ยทรัพย์สินผ่านซีรีส์ Money Heist

พวกเราถูกทำให้ตรึงใจกับอาชญากรรมของคนจน การประหัตประหารกันระหว่างคนจนด้วยกันความโหดเหี้ยมของคนจน ความสิ้นหวังดูคล้ายสัตว์ป่าของคนจน เมื่อพวกเขาก่อการปล้นหรือขโมย ขณะเดียวกันพวกเราก็มองไม่เห็นความเลือดเย็นไว้หัวใจที่ฆ่าพวกเราให้ตายทั้งเป็นทุกวันทุกชั่วโมงทุกวินาทีโดยกลุ่มคนมั่งคั่งในสังคมที่ทำได้อย่างชอบธรรมที่สุด 

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี
ความยากจน

ผีเหลื่อมล้ำ

เพิ่งอ่านข่าวเจอเรื่องชายคนหนึ่งประกาศยกรถให้วัดเนื่องจากขับ ๆ อยู่จู่ ๆ ดึกดื่นก็ได้ยินเสียงหญิงชรามาหายใจฟืดฟาดน่าสยองข่าวไม่ได้บอกว่าผีมาหายใจอยู่อย่างนั้นนานมั้ยทุกคืนไหมหรือให้รายละเอียดอะไร 

วีรพร นิติประภา