TAG การเลือกตั้งท้องถิ่น
Lorem ipsum dolor sit amet.

Human Rights

ผู้อพยพหน้าใหม่ในพรมแดนสีเทา

Reading Time: 3 minutes แรงงานอพยพ กับ ผู้ลี้ภัยสงคราม กลุ่มคนที่แตกต่างกันด้วยฤทธิ์กฎหมาย หากแต่เมื่อคลี่ดูดี ๆ แล้ว พวกเขาคือ ผู้อพยพข้ามชาติที่แสวงหา “แหล่งพักพิง”

การเลือกตั้งท้องถิ่น

ผู้อพยพหน้าใหม่ในพรมแดนสีเทา

Reading Time: 3 minutes แรงงานอพยพ กับ ผู้ลี้ภัยสงคราม กลุ่มคนที่แตกต่างกันด้วยฤทธิ์กฎหมาย หากแต่เมื่อคลี่ดูดี ๆ แล้ว พวกเขาคือ ผู้อพยพข้ามชาติที่แสวงหา “แหล่งพักพิง”

ธเนศ แสงทองศรีกมล
การเลือกตั้งท้องถิ่น

ศึกชิงผู้ว่าฯ กทม. เกม (กระดาน) ที่เราต่างเป็นผู้เล่น

Reading Time: 3 minutes เพราะเราจะต้องไม่ให้ท้องถิ่นของเรากลายเป็น “เมืองเสียโอกาส” และสิ่งที่ทำให้ประชาชนเสียโอกาสมากที่สุดอย่างหนึ่งนั่นก็คือ การขาดโอกาสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ โดยที่เราส่วนใหญ่ไม่ทันได้สังเกตเห็น เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ไม่ได้เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพฯ มา 11 ปีแล้ว

พริม มณีโชติ