TAG การเยียวยา
Lorem ipsum dolor sit amet.

News

400,000 หรือ 40,000 ‘สนธิ คชวัฒน์’ คำนวณตัวเลขที่หายไปจาก 9 ปีที่รั่วไหล 100 ปีที่รอฟื้นฟูน้ำมันรั่วระยอง

ความเจ็บปวดที่สลับเลขพุทธศักราชสองตัวหลัง ถูกถาโถมเข้ามาอีกครั้ง เมื่อระยอง เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของน้ำมันรั่วครั้งใหม่ ที่บาดแผลครั้งเก่ายังรักษาไม่หายดี

การเยียวยา

400,000 หรือ 40,000 ‘สนธิ คชวัฒน์’ คำนวณตัวเลขที่หายไปจาก 9 ปีที่รั่วไหล 100 ปีที่รอฟื้นฟูน้ำมันรั่วระยอง

ความเจ็บปวดที่สลับเลขพุทธศักราชสองตัวหลัง ถูกถาโถมเข้ามาอีกครั้ง เมื่อระยอง เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบของน้ำมันรั่วครั้งใหม่ ที่บาดแผลครั้งเก่ายังรักษาไม่หายดี

นทธร เกตุชู