TAG การเมืองคนดี
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

ปรับโฟกัสให้ชัด การเมืองคนดี

Reading Time: 2 minutes สภา เลือกคนดีเป็นนายกฯให้คนดีปกครองบ้านเมือง ทุกคนคงได้ยินคำเหล่านี้กันบ่อยขึ้นจากกระแสการเลือกตั้งที่กำลังใกล้เข้ามาแล้ว 

การเมืองคนดี

ปรับโฟกัสให้ชัด การเมืองคนดี

Reading Time: 2 minutes สภา เลือกคนดีเป็นนายกฯให้คนดีปกครองบ้านเมือง ทุกคนคงได้ยินคำเหล่านี้กันบ่อยขึ้นจากกระแสการเลือกตั้งที่กำลังใกล้เข้ามาแล้ว 

วิภาพร วัฒนวิทย์