TAG การเตรียมตัวตาย
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

วิถีแห่งการตายดี: พื้นที่ว่างเพื่อความโศกเศร้า และอำนาจเหนือธุรกิจจัดการศพ

ไม่ช้าก็เร็ว…เราต้องจากกัน
ไม่ใช่เรา ก็เป็นเขา…ที่ต้องจัดแจง-จัดการงานศพให้แก่กัน
แต่อาจไม่ใช่เรา หรือเขา ที่สามารถมีช่วงเวลาใกล้ชิดกับศพ กับความตาย และดื่มด่ำความอาลัยจนเยียวยาความโศกในใจได้จนหมดจด

การเตรียมตัวตาย

วิถีแห่งการตายดี: พื้นที่ว่างเพื่อความโศกเศร้า และอำนาจเหนือธุรกิจจัดการศพ

ไม่ช้าก็เร็ว…เราต้องจากกัน
ไม่ใช่เรา ก็เป็นเขา…ที่ต้องจัดแจง-จัดการงานศพให้แก่กัน
แต่อาจไม่ใช่เรา หรือเขา ที่สามารถมีช่วงเวลาใกล้ชิดกับศพ กับความตาย และดื่มด่ำความอาลัยจนเยียวยาความโศกในใจได้จนหมดจด

กัลยาวีร์ แววคล้ายหงษ์