TAG การบริหารจัดการของภาครัฐ
Lorem ipsum dolor sit amet.

News

เมืองในฝันที่ 100 ชัชชาติก็ทำไม่ได้ แล้วเมื่อไรท้องถิ่นไทยจะไปถึงฝั่งฝัน

หากเมืองคุณทุกสิ่งที่ล้อมรอบตัวเรา แล้วทำไมการสร้างเมืองในฝันถึงเป็นเรื่องที่ยากนัก? De/code ร่วมถอดรหัสปัญหาเมือง ในกิจกรรมเปิดตัวผลงาน Data Story “ท้องถิ่นไทยทำไม(ยัง)ไปไม่ถึงฝั่งฝัน? งบประมาณท้องถิ่น จัดการตัวเองได้แค่ไหน ภายใต้ข้อจำกัดของรัฐไทย”

การบริหารจัดการของภาครัฐ

เมืองในฝันที่ 100 ชัชชาติก็ทำไม่ได้ แล้วเมื่อไรท้องถิ่นไทยจะไปถึงฝั่งฝัน

หากเมืองคุณทุกสิ่งที่ล้อมรอบตัวเรา แล้วทำไมการสร้างเมืองในฝันถึงเป็นเรื่องที่ยากนัก? De/code ร่วมถอดรหัสปัญหาเมือง ในกิจกรรมเปิดตัวผลงาน Data Story “ท้องถิ่นไทยทำไม(ยัง)ไปไม่ถึงฝั่งฝัน? งบประมาณท้องถิ่น จัดการตัวเองได้แค่ไหน ภายใต้ข้อจำกัดของรัฐไทย”

ณัฐพร เทพานนท์
การบริหารจัดการของภาครัฐ

ไม่มีประเทศไหนล้มละลายเพราะดูแลประชาชน: จากฟินแลนด์ถึงไทย

ฟินแลนด์ในอดีตก็เหมือนประเทศไทย แรงงานนอกระบบเยอะ คนรายได้น้อย ไม่เข้าถึงการศึกษา

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี