TAG การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

มอบคืนความเป็นมนุษย์ให้กับชาวยิว

Reading Time: < 1 minute การมีตัวตนเป็นแค่ตัวเลขเป็นเรื่องเลวร้ายมาก ในค่ายกักกันนักโทษจะถูกเรียกขานด้วยเลขบนแขน พวกเขาสูญเสียชื่อ อาชีพ ตำแหน่ง ความสัมพันธ์อย่างเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นพี่น้อง อันเป็นจำกัดความเป็นมนุษย์ ที่นั่นคนจะสูญเสียไม่เพียงแต่ตัวตน แต่ความเป็นมนุษย์ของตนด้วย

การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์

มอบคืนความเป็นมนุษย์ให้กับชาวยิว

Reading Time: < 1 minute การมีตัวตนเป็นแค่ตัวเลขเป็นเรื่องเลวร้ายมาก ในค่ายกักกันนักโทษจะถูกเรียกขานด้วยเลขบนแขน พวกเขาสูญเสียชื่อ อาชีพ ตำแหน่ง ความสัมพันธ์อย่างเป็นพ่อ เป็นแม่ เป็นพี่น้อง อันเป็นจำกัดความเป็นมนุษย์ ที่นั่นคนจะสูญเสียไม่เพียงแต่ตัวตน แต่ความเป็นมนุษย์ของตนด้วย

วีรพร นิติประภา