TAG กลุ่มคนดูแลกันเอง
Lorem ipsum dolor sit amet.

Columnist

ถอดโมเดล “กลุ่มคนดูแลกันเอง” ช่วยคนตรงหน้า ด่ารัฐบาล เรียกร้องรัฐสวัสดิการ

หากเราไม่ “วิจารณ์รัฐบาล” มันคือการเมินเฉยต่อเรื่องนี้อย่างน่าละอาย คำถามสำคัญคือ เราสามารถช่วยชีวิตผู้คน สนับสนุนด่านหน้า เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เรียกร้องรัฐสวัสดิการ พร้อมด่ารัฐบาล ไปพร้อมกันได้หรือไม่ วันนี้ผมจะพาถอดรหัส “กลุ่มคนดูแลกันเอง” ซึ่งสามารถทำทุกอย่างข้างต้นได้ในพร้อมกัน

กลุ่มคนดูแลกันเอง

ถอดโมเดล “กลุ่มคนดูแลกันเอง” ช่วยคนตรงหน้า ด่ารัฐบาล เรียกร้องรัฐสวัสดิการ

หากเราไม่ “วิจารณ์รัฐบาล” มันคือการเมินเฉยต่อเรื่องนี้อย่างน่าละอาย คำถามสำคัญคือ เราสามารถช่วยชีวิตผู้คน สนับสนุนด่านหน้า เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เรียกร้องรัฐสวัสดิการ พร้อมด่ารัฐบาล ไปพร้อมกันได้หรือไม่ วันนี้ผมจะพาถอดรหัส “กลุ่มคนดูแลกันเอง” ซึ่งสามารถทำทุกอย่างข้างต้นได้ในพร้อมกัน

รศ.ดร.ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี