Reading Time: < 1 minute

Decode Podcast x Backpack Journalist: แอฟริกันย้ายถิ่น
เมื่อแผ่นดินเกิดยังไม่ได้มอบความหมายของชีวิตที่ “ดีกว่า” การออกเดินทางเพื่อเสาะแสวงหาหนทางใหม่จึงเริ่มต้นขึ้น ประเทศไทยเป็นเป้าหมายรอง ๆ ของชาวแอฟริกันที่ย้ายมา แต่เมื่อพวกเขาย้ายมาแล้ว มาทำอะไรบ้าง? หลายคนมาเรียน มาเป็นนักฟุตบอล มาเป็นนักวิ่ง หรือแม้กระทั่งมาเป็นนักแสดง ออกอากาศเมื่อปี 2561