Columnist

ทุกคนเป็นเจ้าของทุกอย่าง

ชวนอ่าน คอมมิวนิสม์สำหรับสหายน้อย (Communist For Kids) แนวคิดของสังคมที่ถอนรากความชั่วร้ายทั้งปวงที่ผู้คน…ต้องทรมานแสนสาหัสภายใต้ระบอบทุนนิยม

พลอยธิดา เกตุแก้ว

’ฟอกเขียว’ ในตลาดคาร์บอนเครดิต ควักเงินจ่ายเพื่อมีสิทธิ์สร้างมลภาวะเพิ่ม?

แนวคิดของคาร์บอนเครดิตคือการสร้างแรงจูงใจให้บริษัทเหล่านี้ รับผิดชอบต่อการใช้สอยประโยชน์ทรัพยากรของสาธารณะ หรือเป็นเพียงแค่ช่องโหว่ทางเศรษฐศาสตร์ ที่จะให้นายทุนสามารถปล่อยของเสียต่อไปได้ เพียงแค่ให้ตัวเลขของคาร์บอนเครดิตจากกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละบริษัทเพิ่มมากขึ้น

พลอยธิดา เกตุแก้ว
พลอยธิดา เกตุแก้ว

‘จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน’ ความหวัง ความฝัน ของ ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’

เพียงแค่อ่านข้อเขียนเพียงบางช่วงคุณจะเห็นภาพสังคมในอุดมคติ สังคมที่สิทธิขั้นพื้นฐานของการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่สมควรจะได้ เป็นโลกที่เราจะมีโอกาสได้เห็นชีวิตชายชราคนนั้นได้รับสวัสดิการจากสังคมและรัฐอย่างเป็นธรรมทั้งในฐานะพลเมืองของรัฐ หรือในฐานะคนธรรมดา

พลอยธิดา เกตุแก้ว
พลอยธิดา เกตุแก้ว

‘ซาดาโกะ’ นักล่าความโชคดีในสงคราม

ซาดาโกะ ไม่ใช่แค่ภาพแทนของเด็กคนหนึ่งที่กำลังต่อสู้กับลูคีเมียด้วยความโลกสวย แต่ทว่ากลับสะท้อนให้เราว่า เธอคือตัวแทนของเด็กที่กำลังต่อสู้กับภัยสงครามด้วยความหวัง และการพับนกกระเรียนกระดาษไม่ใช่เพียงความเชื่อตามตำนาน แต่เป็นสาสน์ถึงโลกสันติภาพ โลกที่ความฝันและชีวิตของเด็กทุกคนจะไม่ถูกพรากด้วยสงคราม

พลอยธิดา เกตุแก้ว
พลอยธิดา เกตุแก้ว

ขอให้รู้ว่า “ไม่มีใครเป็นเจ้าของความหวังเพียงผู้เดียว”

“ในสายธารประวัติศาสตร์ เวลาหกปีใต้รัฐบาลทหารอาจเป็นแค่จุดเล็กๆ ในเส้นยาวไกลสุดลูกตา แต่สำหรับชีวิตของคนคนหนึ่งก็มากพอที่เด็กจะอ่านออกเขียนได้”

พลอยธิดา เกตุแก้ว