Columnist

“ฝากด้วยน้า” ในระบบอุปถัมภ์ที่สมบูรณ์แบบ

“ฝากด้วยน้า” ในระบบอุปถัมภ์ที่สมบูรณ์แบบ
ทุกวันที่ 15 พบกับ The Silent Comic กับ #Decode
ปรับวอลุ่มบทสนทนาของ “ผู้คนที่เราไม่ค่อยได้ยิน” ให้ดังขึ้นด้วยท่วงทำนองของสถานการณ์ร้อนแรงในสัปดาห์
โดย เฮา – วิสุทธิ์ กุศลมโนมัย

วิสุทธิ์ กุศลมโนมัย

อภิปรายไว้วางใจ

อภิปรายไว้วางใจ ใน The Silent Comic กับ #Decode ปรับวอลุ่มบทสนทนาของ “ผู้คนที่เราไม่ค่อยได้ยิน” ให้ดังขึ้นด้วยท่วงทำนองของสถานการณ์ร้อนแรงในสัปดาห์

วิสุทธิ์ กุศลมโนมัย