ลิดตีนปู

The Passenger

โรสนี นูรฟารีดา
อาจคล้าย –

เราต่างขายวิญญาณบนทางแพร่ง
หวังว่าผู้รับซื้อคือทูตสวรรค์
แต่ไม่ใช่
ชีวิตดิบดีที่ฝันถึง
จึงกลับตาลปัตรลงเหว
เขาเล่นจำอวด
อวดโลกว่าห่วงใย
ขณะไล่กำจัดความหลากหลาย
ชี้นิ้วปาดป้ายสี
จัดอันดับความสำคัญของพลเมือง
ตามดัชนีชี้วัดมูลค่าตอบแทนการลงทุน
อาจใช่ –

เป็นอื่นคืออันตราย
หนามกุหลาบทั้งหลายจึงถูกลิดออก
เหมือนลิดตีนปู
ปลิดทิ้งทีละขา
ทีละคน

กุหลาบไม่มีหนาม
ปูไม่มีขา
คนไม่มีกำลัง
ชักจูงง่าย

งูไม่มีพิษ
หมดอำนาจในการต่อรอง
นก หนู
ชี้ให้เป็นผีเสื้อสวย
แมลงสาบ
ชี้ให้เป็นแมว
ใครจะกล้าขัด ?
อาจเป็น –

เกมต่อรองผลประโยชน์
ที่มีประชาชนเป็นกันชน
ส่งเสียงบูรพาตีฝ่าประจิม
หลอกล่อเบี่ยงเบนความสนใจให้มุ่งไปยังฝั่งตะวันออก
เพื่อจะฉกฉวยโอกาส
ลอบตักตวงของต้องประสงค์ในฝั่งตะวันตก

ขโมยของในความมืด
เช่นเดียวกับการอนุมัติกฎหมายบางมาตรา
ขณะประชาชนหลับใหล
หรือไม่ –

ความกล้าใดจะคุ้มครองผู้ร้องขอ
กรอบกรงขึงขังเปิดประตูรอการกวาดต้อน
วิญญาณที่ถูกซื้อบนทางแพร่งอ่อนแรง

ทว่า…

ปูไม่มีขาแต่ยังมีก้าม
งูไม่มีพิษแต่ยังมีกำลัง
มดตัวเล็ก ๆ ไม่ใช่หรือที่ล้มช้างมาหลายเชือก